Home

Částicová stavba látek wikipedia

Částicová stavba látek. mechanickým dělením látky dojdeme až k molekulám - jsou velmi malé, neustále se pohybují, jsou mezi nimi mezery - působí mezi nimi přitažlivé a odpudivé síly. Pevné látky: uspořádány do prostorové mříže, kmitají jen okolo svých poloh Stavba látek a jejich vlastnosti Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR STAVBA LÁTEK. Každá látka je složena z částic - atomů a molekul - částice se pohybují (Brownův pohyb) - pohyb částic potvrzuje jev - difúze - pronikání částic jedné látky mezi částice látky druh é. Atom - nejmenší.

3.3 Částicová stavba látky Malé (nejmenší) částice látky o čekávali nejprve filozofové (atomisté) a nazvali je atomy (z řeckého atomos = ned ělitelný) starov ěké Řecko a Řím. Mnohem pozd ěji chemici zjistili, že látky se slu čují vždy v ur čitých hmotnostních pom ěrech, což lz Částicové složení látek . vlastnosti různých látek se liší: vzduch jde stlačit (míč, duše kola) voda, ani kovy nelze stlačovat; voda velmi snadno mění svůj tvar podle nádoby; plyny vyplňují celou nádobu; ocelová kulička tvar nemění, pokud na ni nepůsobíme velkými silami (např. velkým kladivem Částicová stavba látek. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek. Pohyb těles. Zdroje světla. Země a Měsíc. Stíny. Odraz světla. Lom světla. Rozklad světla. Mapa webu. Učivo zákl. školy‎ > ‎ Částicová stavba látek. Všechny látky se skládají z velmi malých částic - molekul, atomů či iontů v jednotlivých typech látek. a) pevné látky Dělíme je do dvou skupin krystalické , mají pravideln ě uspo řádané částice (led, s ůl, sníh, kovy) amorfní , nemají pevn ě uspo řádané částice (asfalt, sklo,vosk) Krystalické pevné látky: • Dejte si do misky malé množství osolené vody a vodu si nechte vypa řit.. Fyzika (z řeckého φυσικός (fysikos): přírodní, ze základu φύσις (fysis): příroda, archaicky též silozpyt) je exaktní vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku atd. Vztahy mezi těmito objekty fyzika obvykle vyjadřuje.

částicová stavba látek Mgr

 1. většina látek se poté skládá z velkého množství na sebe navázaných krystalů pozn.: některé pevné látky krystaly nevytváří, což má za následek jejich trochu jiné chování (např. sklo, vosk), budeme probírat až ve vyšším ročníku, nazýváme je amorfn
 2. Částicová stavba látek (3. část) A) Atomy a molekuly: • Atom: Atom je velmi malá základní stavební částice látky, která není viditelná okem ani lupou a běžnými mikroskopy. Přesto je ještě složena z dalších částic, tvořících jeho jádro a obal - protonů, neutronů a elektronů
 3. Stavba látek Částicová stavba látek Fyzikální veličiny Délka Objem Hmotnost Hustota Teplota Čas Síla Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Pohyb tělesa 7. ročník Pohyb tělesa Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb tělesa Skládání sil Tíhová síla a těžiště Gravitační síl

2.1 Částicová stavba látek . Elektronická učebnice - II. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizac 3.3 Částicová stavba látky Malé (nejmenší) částice látky očekávali nejprve filozofové (atomisté) a nazvali je atomy (z řeckého atomos = nedělitelný) starověké Řecko a Řím. Mnohem později chemici zjistili, že látky se slučují vždy v určitých hmotnostních poměrech, což lz ČÁSTICOVÁ STAVBA LÁTEK Datum (období) tvorby: 2. 3. 2013 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Fyzika 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Částicová stavba látek. Látky jsou složeny z částic - z atomů a molekul. Molekula je částice složená ze dvou a více atomů. V pevných látkách. jsou částice uspořádané pravidelně, jsou blízko sebe s malými mezerami. Mezi částicemi působí velké síly, které jim neumožňují se přemísťovat z místa na místo.

 1. stavba a vlastnosti lÁtek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 2. Arial Výchozí návrh Částicové složení látek Neviditelné částice hmoty Stavba elektronového obalu Úkol 1: Podle modelu fosforu napiš: Jádro atomu Úkol 2: Doplň text o stavbě atomu: Úkol 3: Struktura elektronového obalu Úkol 4: Doplň v tabulce chybějící počty částic: Úkol 5: Které prvky představují modely na.
 3. Částicové složení látek - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti
 4. Celou MATIKU a FYZIKU pro 2.stupeň ZŠ najdete v mých playlistech LP-Matika a LP-Fyzika - a je tam těch playlistů i víc :
 5. Částicová stavba látek plus TEST, model Atomu, test na zkoušku č.1, zápisky do sešitu - kapitoly, stavba atomu - postav si svůj, interaktivní Tělesa a látky - DÚ str 9/U2 - nutno přečíst v uč. text str 8 a 9. Vlastnosti látek - výklad, pracovní list Studium - shrnut ; Částicová stavba látek. přidáno: 16. 10
 6. Difúze (podrobněji): • Jedná se tedy o jev, při kterém se po určité době samovolně smíchají dva plyny nebo dvě kapaliny. Je možno ji pozorovat dokonce i v pevných látkách. • Při difúzi samovolně pronikají částice jedné látky mezi částice látky jiné. Příčinou je neustálý a neuspořádaný pohyb molekul látky, podobně jako
 7. Pracovní list: Částicové složení látek 1. Amorfní látky: a) mají nepravidelné uspořádání částic b) mají pravidelné uspořádání části

Stavba Látek

 1. Částicová stavba látek. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek. Pohyb těles. Zdroje světla. Země a Měsíc. Stíny. Odraz světla. Lom světla. Rozklad světla. Mapa webu. Učivo zákl. školy‎ > ‎ Magnetické vlastnosti látek. Magnet
 2. Částicová stavba látek. DUM číslo 362. Nová stavba látek: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA
 3. AKTUALITY ZŠ NAD VODOVODE
 4. Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných. Pevné látky: V pevných látkách krystalického typu (ocel atd.) jsou částice velmi blízko sebe, působí na sebe značnými přitažlivými silami. Částice jsou uspořádány pravidelně (krystalická mřížka). Tyto látky mají stálí tvar a objem
 5. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 6. Částicová stavba látek. Výklad a procvičení pojmů atom, molekula, prvek a sloučenina. Stupeň: Základní 2. stupe.

FYZIKA 6. ročník 2. část 6. 12 Částicové složení látek podle skupenství Žák popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší. Všechny látky jsou složené z částic - atomů, molekul a iontů ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK Atomy, molekuly, ionty Výukový materiál, kód:EU-OP VK- III/2 ICT DUM 142, zpracovala Marie Kupková SLOŽEN 2. Molekulová stavba pevných látek 2.1 Vznik tuhého tělesa krystalizace Při přeměně kapaliny v tuhou látku vzniknou nejprve krystalizační jádra, v nichž nastává tuhnutí kapaliny. Ochlazování kapaliny s 10.5.2017 . Současná fyzika se nachází v dlouhodobé krizi, způsobené světonázorovou (metodologickou) krizí. Na slepou uličku se dostala, a lépe řečeno byla zavedena na začátku 20. století s pomocí odmítnutí éteru, i přes tehdejší drtivé důkazy o opaku Foo_Fighters_f6f2.html Foo Fighters The Foo Fighters na koncertě, listopad 2007 Základní informace Původ USA Seattle, Washington, USA Alternative rock Žánry Hard rock Post-grunge Aktivní roky 1995 - současnost Vydavatel RCA, Capitol Web www.foofighters.com Členové Dave Grohl Taylor Hawkins Nate Mendel Chris Shiflett Dřívější členové Pat Smear William Goldsmith Franz Stahl Foo.

Publikace podává souhrnný přehled poznatků neurověd dostupných v roce vydání o funkci lidského mozku. Obratem aplikuje jeho funkční model do výchovy dítěte se zvláštním zřetelem na prevenci psychických, osobnostních a behaviorálních poruch. Jedná se o svým způsobem první učebnici toho druhu v Evropě SRNKA [9.11.08 - 18:49]. Česko je v první desetině počtu států, nejvíce zatěžujících planetu. Podle této studie přesahuje ekologická stopa České republiky o 50-100 % biokapacitu svého území, což znamená, že na uspokojení dosavadního stylu života obyvatel v ČR, by bylo zapotřebí ještě o minimálně další polovinu biokapacity území navíc Vítězslav Novák - 18/10/2006 - 15:50. Možná, že by se to dalo zařadit do Politických souvislostí, ale to je už hóóódně dlouhé vlákno a válka je pře jen pokračování politiky JINÝMI (např. kosmickými) prostředky.. SRNKA [18.12.15 - 15:18]. Konstrukce německýho stellarátoru Wendelstein-7 Spirálovitá konstrukce má zabránit styku plasmy se stěnama reaktoru a udržet ji stlačenou i při konstantní intenzitě magnetickýho pole, čili v ustáleným režimu. Problémem stelarátoru je zatím nízká dosažená teplota plasmy: cca 10 mil. stupňů, asi 10x nižší, než dosahujou současný tokamaky. Tehdy byla už zahájena stavba obrovitého supercollideru, který měl udržet vedoucí roli USA na poli fyziky vysokých energií. Pak přišel k moci jakýsi demokrat Clinton. Ještě než stihl poslat vojska NATO, aby vybojovala válku pro muslimskou drogovou mafii vlastní pirátský stát na úkor historické evroé země, spáchal.

STAVBA KŮŽE. VY_32_INOVACE_01-02. Jolana Fialová SOU Domažlice KOSMETIKA. EPIDERMIS. SUBCUTIS. CORIUM. POKOŽKA epidermis. - tloušťka od 0,1 - 1,5 mm - výstupy pro v lasy chlupy otvory pro mazové žlázky. - má tři typy buněk : - PowerPoint PPT Presentatio Tradiční řezbářství pro začátečníky, Figurální řezba pro začátečeníky, současná moderní řezba, základy sochařství nebo stavba akustické či elektrické kytary. To vše si můžete zkusit na letních workshopech na střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové Molekulová fyzika a termika: 1. Měření teploty: 2. Délková roztažnost a Objemová roztažnost látek 3. Bimetal 4. Anomálie vody 5. Částicová stavba látek, vlastnosti látek 6. Atomová hmotnostní konstanta . Víc

Částicové složení látek - webzdarm

 1. -základní stavba a funkce-pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou. Péče o zdraví, zdravá výživa-zdravá strava-nemoci-drobné úrazy a poranění-první pomoc-reklamní vlivy. Návykové látky a zdraví-odmítání návykových látek. Osobní bezpečí-krizové situace-brutalita a jiné formy násilí v médiích-služby odborné pomoc
 2. Přehled zpráv Vinařský červenec: rozhoduje se o zdraví vinic ? 1.8.2017 E15 ~ Strana 12 ~ Food Vlastimil Poliačik Naplno běží klasické zelené práce
 3. 6.ročník Vlastnosti plynov Stlačiteľné - Pascalov zákon Nemajú vlastný tvar a objem Pružné Deliteľné Rozpínavé Tekuté SPRÁVANIE TELIES V PLYNOCH Lietajúce balóny vo vzduchu Plnia sa teplým vzduchom, aby lietali do výšky Teplý vzduch má menšiu hustotu ako studený a preto stúpa v atmosfére Zeme nahor Podobne sa správajú aj iné plyny napr. hélium a vodík vzduch.

Částicová stavba látek - FYZIK

Struktura látek - webzdarm

DUMY.CZ Materiál Částicová stavba látek

Současná fyzika se nachází v hluboké metodologické krizi

kosmo.cz (skupina webů o kosmonautice

 • Minecraft house.
 • Nedoklubko náš tým.
 • Vanocni ozdoby sklenene.
 • Průběh porodu diskuze.
 • Léky na bolest zad.
 • Kelheim oppidum.
 • Thajské nudle složení.
 • Kráska a zvíře skladby.
 • Vysílač oma.
 • Karotické tepny.
 • Autosedačka maxi cosi 0 13kg.
 • Panadol bolest zubu.
 • Součin činitelů 80 a 6.
 • Ziziphus jujuba prodej.
 • Orsay opava.
 • Itinerář svatebního dne.
 • Badminton čtyřhra pravidla.
 • Deficit kyseliny listové.
 • Kulich z dolphin.
 • Zoo praha jižní vchod.
 • Kdy vznikl judaismus.
 • Hulk figurka dracik.
 • Zoorehabilitace plat.
 • Rakovina krcni mandle priznaky.
 • Pracovní plošiny přerov.
 • Muži kteří nenávidí ženy trailer.
 • Největší letiště.
 • Bezlepkove susenky pro deti.
 • Mutant probuzení.
 • Developerské projekty brno 2019.
 • Alergie na lepek diskuze.
 • Th store.
 • Autovia najezdy.
 • Promoce mup 2019.
 • Korean air recenze.
 • Vytrhávání vlasů u dětí.
 • Společnost s ručením omezeným referát.
 • Francouzský uzel účes.
 • Dršťková polévka toprecepty.
 • Jedenapůlruční meč.
 • Legální držení zbraně.