Home

Šablony pro školy 2021

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší

Šablony pro školy 2016 - 2018 - MAS Moravskotřebovsko a

Šablony pro školy Kategorie všechny kurzy semináře pro pedagogy kurzy pro asistenty šablony pro školy další kurzy archiv kurzů Řazení dle data kurzu abecedně II/2.1 - Týmová práce v inkluzívní škole a třídě, strategické postupy při začleňování dětí s SV Školy, které budou nově zařazeny do školského rejstříku, mohou podat projektovou žádost až po vyplnění dotazníku a jeho následném vyhodnocení. Dotazníky budou pro nové školy přístupné od prosince 2016. Školy se musí samy přihlásit na adresu vyzkum-opvvv@msmt.cz. Pokud dojde ke sloučen ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I (2016 - 2018) 9. 12. Naše škola je zapojena do Grantového programu pro školy, který zaštiťuje Nadace O2. Nadace O2 podporuje základní školy při výuce digitální gramotnosti a internetové bezpečnosti. DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - STÁHNĚTE SI DOKUMENTY.

Video: Česká škola: Ministerstvo školství spustilo šablony pro

25.11.2016 3 Podmínkyvýzvya výběrušablon • Výběr šablon pro školy dle §16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon • Respektování minimální a maximální výše dotace • Zvolení min. 1 šablony dle výsledku dotazníku • Respektování bagatelní podpory Nerespektování těchto podmínek vede k vyloučení žádosti o. Dotazníky budou pro nové školy přístupné od prosince 2016. 2 V případě, že je součástí příspěvkové organizace více mateřských škol nebo více základních škol, částka 200 000 Kč se počítá vždy pouze jedenkrát pro mateřskou školu a jedenkrát pro základní školu • Šablony pro MŠ a ZŠ I - první vlna projektů v roce 2016 • Šablony pro MŠ a ZŠ II - druhá vlna projektů v roce 2018 na základě • popis v daných aktivitách bude zároveň pro všechny školy závazný • ped sestavením projektu: vyhodnotit oblasti, ve kterých se škola chce. KVIC Šablony pro MŠ a ZŠ I - prosinec 2016 4 2. DVPP PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 40 h Číslo akce Název Lektor Termín Místo Cena Rozvoj osobnosti pedagoga M. Hofman, P. Řezáč od r. 201 Šablony pro školy. Nabízíme akreditované semináře v rámci tzv. šablon pro školy, zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Cílovou skupinou těchto seminářů jsou primárně učitelé prvního a druhého stupně základních škol a učitelé v mateřských školách

Vhodné výukové programy pro projekty šablony 2016-2018

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ Možností, jak zahájit výuku online, je mnoho, tak si zkusíme v tomto článku shrnout aktuální informace z různých možností. Tento článek bude více zaměřen na ad-hoc řešení ( tzn. rychlé, krátkodobé ) nežli na systematické řešení, které si pouze nastíníme Akreditované kurzy mimo Šablony. Kurzy pro vedoucí pracovníky; DVPP kurz - Digitální (on-line) marketing pro školy. Prosinec 2016; Listopad 2016; Říjen 2016; Září 2016; Srpen 2016; Červenec 2016; Červen 2016; Květen 2016; Duben 2016; Rubriky. Akreditace; Nezařazené. Školy se kterými spolupracujeme nás dnes a denně zavalují dotazy, na které ne vždy umíme odpovědět. Požádal jsem proto osobu nejpovolanější, náměstka ministryně školství PhDr. Mgr. Václava Velčovského, Ph.D., aby nás zasvětil do aktuálního stavu projektu Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Velmi očekávaná výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I byla Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena dne 23. června 2016. Základní školy již mají s realizací tzv. zjednodušených projektů bohaté zkušenosti z minulého programového období

Připravovaná výzva MŠMT - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Ve čtvrtek 7. 4. 2016 bylo zveřejněno AVIZO výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro mateřské a základní školy I. . Na základně dobrých zkušenosti z předchozího programového období v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK. Šablony pro školy II Na základě našich dlouholetých zkušeností z realizace projektů si Vám proto dovolujeme nabídnout spolupráci v oblasti administrace projektu, a také při realizaci různých vzdělávacích aktivit, které máme akre..

Vážení rodiče, 7. 11. 2018 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématem bude. Bezpečnost dětí na sociálních sítích a internetu. Pozvaným odborníkem je pan Daniel Dočekal. Na setkání se prosím registrujte. Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 O šablony pro mateřské a základní školy byl velký zájem. 11. 7. % mateřských a základních škol v České republice předložilo svou žádost o podporu do první vlny výzev na šablony pro MŠ a ZŠ. Podotýkám, že finanční prostředky v těchto výzvách. Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy Praha, 21. prosince 2016 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzv

ZŠ a MŠ Lipová - Fotoalbum - Keramika - Keramika 2010

Vedle stále otevřených výzev na šablony pro mateřské a základní školy byly Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlášeny dne 20. 12. 2016 také výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy zameřené na EU šablony: č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha Šablony pro hladké zvládnutí společného vzdělávání čtvrtek 15. prosince 2016 · Štítky: inkluze, MŠMT, názory, šablony. Jana Šmíd Winterová, ředitelka odboru řízení OP VVV píše v časopise Řízení školy o výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I. Její text přetisklo také ministerstvo školství Šablony. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzva č. 02_16_022 . Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Předpokládaný termín vyhlášení . výzvy je 31. 5. 2016. Žádosti. možno podávat průběžně . do června 201

Máte na výběr tisíce bezplatných šablon Microsoft Office pro každou událost nebo příležitost. Ušetřete čas díky profesionálně navrženým šablonám pro Word, Excel a PowerPoint. Najděte si takovou, která přesně vyhovuje vašim potřebám, a ušetřete čas při vytváření školních, pracovních nebo rodinných projektů Šablony pro ZŠ financované MŠMT formou zjednodušeného vykazování. MŠMT zveřejnilo v červnu 2016 dotační program pro mateřské a základní školy, v rámci kterého je možné čerpat finanční prostředky na různé aktivity (včetně DVPP) a personální podporu. Všechny zainteresované ZŠ mohou žádat o dotaci do června 2017 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání Microsoft Excel představuje jednu z nejuniverzálnějších a nejužitečnějších aplikací sady Office. Nezáleží na tom, jestli potřebujete excelové šablony pro vytvoření rozpočtu na příští fiskální rok, sledování firemních skladových zásob, plánování jídelníčku nebo sestavení fotbalového týmu snů, Microsoft Excel vám nabízí nepřeberné množství šablon

EU šablony pro školy AV MEDIA

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk; Šablony II 2018; Šablony 2016; Comenius Partnerství škol; Projekt Erasmus+; Comenia Script; Global Curriculum; Adopce na dálku; Zelená učebna; Spolupráce; Na zelenou 2013; Veřejně prospěšné práce; EU P 9. 2016 a z peněz EU hradit člověka, který toto studi-um zahájil, ale kvaliˆ kaci získá až v červnu 2017? Lze mu z prostředků této šablony hradit kvaliˆ kační kurz - studium pro asistenty pedagoga? - zveřejněno dne 19. 9. 2016 Na všechny šablony personální podpory je možné přijmout pouze člověka s již dosaženým. Mapa školy 2015/2016; Sponzorské dary; Šablony; Šablony . V rámci výzvy č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha, realizujeme od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 následující projekt: Název projektu: Šablony II. pro ZŠ Pod Marjánkou. Číslo.

Šablony pro základní školy - ITveSkole

 1. Jedná se o smluvní vztah, registrace školy je možná do naplnění kapacity. Cena 5 000 Kč/projekt. Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová, marie.apriasova@kvic.cz, 595 538 071 Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023 D. Nabídka DVPP pro Šablony MŠ a ZŠ (akreditováno MŠMT
 2. Od počátku školního roku 2016/2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Šablony pro 2. ZŠ Rakovník. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování
 3. Vážení ředitelé škol, jak již pravděpodobně víte, MŠMT na konci června 2016 vyhlásilo dlouho očekávanou Výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.Výzva je tedy určena pro základní a mateřské školy vč. soukromých
 4. Návštěvu VIDA! science centra se svou třídou si můžete naplánovat klidně na celý den nebo třeba jen na 2 hodiny. Čeká na vás rozsáhlá interaktivní expozice, ale také bohatý doprovodný program - science show, promítání 3D filmů a možnost zarezervovat si některý z mnoha výukových programů.Před návštěvou expozice si můžete pro své žáky připravit pracovní.
 5. ář pro školy - Představení výzvy, šablon, systému v ŽBK (7. 9. 2016) Brožková Alice, Ing. Se
Halloween v Liticích | 26

Šablony pro školy - zařízení pro DVP

•1. vlna Avízo duben 2016 (označení 02_16_022) Výzva průběžná, vyhlášení květen 2016 Podávání žádostí 5/2016 - cca 6/2017 •2. vlna 2018 (šablony budou upraveny dle MAP) •3. vlna 2020 4,5 mld. Kč pro cca 7 000 škol Finance jsou rezervovány pro všechny školy, které podají žádost- výzva není soutěžn Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č Kancelář školy: 384 722 392. Ředitelka školy: Bc. Mgr. Jana Polčáková 384 723 872 jpolcakova@zstrebon.cz. Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Marešová 384 722 155 emaresova@zstrebon.cz. Školní jídelna: 384 722 518. E-mail: info@zstrebon.cz. Identifikátor datové schránky (IDDS): 6uumti Informace ze semináře pro školy 2.10.2018. POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŠKOLY. Informace ze semináře pro školy 25.1.2018. prezentace SKCH; šablony -zkušenosti, šablony 2; MAP2; MAS SKCH 2018; Kulich - škola pro udržitelný život; EDUin_Extra_trida_predstaveni; MZU - místně zakotvené učen Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. ke stažení zde. Více informací a důležité přílohy naleznete na stránkách MŠMT pod tímto odkazem. MAS Vodňanská ryba, z.s. oslovila všechny ředitele škol v území s nabídkou animace MŠ, ZŠ, průběžně poskytuje.

(Předběžný přehled šablon pro základní a mateřské školy naleznete ZDE.) Vzhledem k tomu, že mateřské a základní školy prozatím nemají s tímto typem projektu zkušenost a protože se jedná o jedinečnou možnost, kterou je škoda nevyužít, budeme nabízet i možnost řízení projektu Čtenářský klub pro žáky ZŠ. Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem . Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 9. 2016 vzory příloh k ZoR projektu pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vedle samotných vzorů příloh je také zveřejněn dokument s názvem Dokládání výstupů a indikátorů šablony, který je stručným návodem, jak vykazovat.

Opatření 1.2 Infrastruktura pro sociální služby; Opatření 1.3 Infrastruktura do vzdělávání; OPZ. Opatření 2.1 Podpora sociálních a návazných služeb ; Opatření 2.2 Prorodinná opatření ; PRV; Šablony pro školy; Pro spolky; Další odkazy. Program rozvoje venkova ČR; ROP Jihozápad; PSOV Plzeňského kraje; Cestovní ruch. 29.06.2016 Aby člověk mohl tvořit 2016 29.06.2016 Výroční zpráva 2016 10.05.2016 Projekt Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko 09.05.2016 Hlavní sponzor školy - Sparkasse bank J.H. 09.05.2016 Kdo si hraje 2015 08.01.2016 Výroční zpráva 201 rok 2016. Kalendář leden 2016; Kalendář únor 2016; KALENDÁŘ BŘEZEN 2016; budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory). ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I. 2018 - 2020. Projekt EU OP VVV, ŠABLONY. 09. 2016. Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2018. Délka realizace: 24 měsíců. Výše podpory: 604 828 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evroou unií. Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Šablony Pro Mš a Zš I (2016 - 2018

 1. Konference Dotace EU pro školy: šablony, MS2014+ a jak uspět se žádostí u hodnotitelů je určena pro ředitelky a ředitele mateřských, základních a středních škol. Program celodenní konference (9,00 - 16,00 hod) 1. blok: Investiční podpora ve školách v období 2014 - 202
 2. ZŠ Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55 294 71 Benátky nad Jizerou. GPS 50.2915497N, 14.8244208E. IČ: 70997501 IZO: 102326657 RED_IZO: 60004907
 3. kalkulačka na šablony. • Rozložení dotace na konkrétní položky je v kompetenci ředitele školy. • Neinvestiční dotace. • Výdaje jsou způsobilé od 1. 8. 2016. • Jedná se o tzv. průtokovou dotaci - dotace jde přes účet zřizovatele (obec, kraj - je třeba je vyplnit v žádosti jako subjekty projektu)
 4. Šablony pro mateřské školy speciální: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích šablon, také k pokryt
 5. Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace se zapojila do projektu Šablony 2016.Tento projekt je financován Evroou Unií.Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, na podporu extrakurikulárních aktivit, na spolupráci s rodiči žáků školy
 6. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v letech 2014 - 2020 (zkáceně Šablony pro ZŠ a MŠ) jsme zahájili 1.9.2016. Finanční podporu využíváme. MŠ: personální podpora - chůva pro ne tříleté děti, vzdělávání - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v M
 7. ŠABLONY: Nabídka akreditovaných kurzů MŠ/ZŠ. Dne 23.06.2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VVV vydalo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro základní a mateřské školy v území MAS Uničovsko, o.p.s. V červnu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Řídící orgán operačního programu vývoj, výzkum a vzdělávání) výzvu s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Univerzitní ul. 2732 / 8 306 14 Plzeň Česká republika Copyright © 2020 by ZČU. All rights reserved. Web by Moodlepartner Novinky - archiv 2016-17; Práce našich žáků; Zápis do 1.tř. Školní zahrada. Jak pokračují práce na zahradě; Info pro rodiče; Specifika školy; Projekt šablony pro MŠ a ZŠ; Úřední deska; Ke stažení; Kontakt. Učitelé a zaměstnanci školy; Družina. Z činnosti školní družiny; ROK PIRÁTŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ; Práce.

Výtvarná výchova – únor – ZŠ + MŠ Horní DunajoviceVýtvarné práce dětí z 1Ručně kreslenou školní potřeby — Stock VektorPRÁCE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ – ZŠ + MŠ Horní Dunajovice

Vážení rodiče, 7. 11. 2018 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématem bude Bezpečnost dětí na sociálních sítích a internetu. Pozvaným odborníkem je pan Daniel Dočekal. Na setkání se prosím registrujte ZDE Základní informace pro školní rok 2020/2021. Název: Základní škola Planá, příspěvková organizace se sídlem - náměstí Svobody 59, 348 15 Planá. další pracoviště - Na Valech 143, 348 15 Plan ARCHIV SEMINÁŘŮ PRO ŠKOLY ZA ROKY 2016 A 2017. SEMINÁŘ PRO ŠKOLY V ROCE 2017: MAS Zubří země, o.p.s. ve spolupráci s NIDV Jihlava pořádali dne 2.10.2017 hromadnou konzultaci - realizace šablon v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3 OP VVV Šablony II pro ZŠ Měcholupy; O přírodě v přírodě učíme se v pohodě Analýza školy 2016-2017; Analýza školy 2015-2016; Analýza školy 2014-2015; Analýza školy 2013/2014; Analýza školy 2012/2013; Analýza školy 2011-2012; Analýza školy 2010-2011; Dlouhodobý plán činností. Datum vyhlášení: květen 2016 Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí MŠMT, nejpozději do 30. 6. 2017 Maximální výše dotace pro školu: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč) Modelový příklad (1 škola, 100 dětí): 200 000 + (100 x 2 200) = 440 000 Kč (celková výše dotace

Co jsou šablony - POHODA venkov

Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka Šablony do škol. Šablony do škol už podruhé Doba realizace 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019. V krátké historii je to podruhé, co školy mohou využít zjednodušeného vykazování a z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 si mohou pomocí šablon zažádat o peníze - tentokrát s důrazem na podporu personálního obsazení škol, vzdělávání pedagogů. Excel pro Microsoft 365 Word pro Microsoft 365 PowerPoint pro Microsoft 365 Publisher pro Microsoft 365 Access pro Microsoft 365 Visio Professional 2016 Visio 2013 Visio 2010 Excel 2019 Word 2019 PowerPoint 2019 Publisher Z Office si můžete zdarma stáhnout předdefinované šablony s Office 365 pro školy; Microsoft Azure ve.

Šablony pro školy - vzdelavani

 1. Akce školy. 2020/2021; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; Dokumenty; GDPR. Informace o zpracování osobních údajů ŠABLONY PRO ZŠM.
 2. Domů » Šablony pro základní školy. Šablony pro základní školy. Akreditované kurzy. Číslo akreditace: 13970/2018-2-605 15748/2016-2-560.
 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. června v rámci OP VVV vyhlásilo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování

Aktualizace vyhlášených výzev 2016 - Nové výzvy OP VVV a

Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva je uzavřena - nyní probíhá realizace podaných projektů (termín od 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019). Podrobné INFORMACE pro ředitele k probíhajícím šablonám. Dokumenty k Šablonám pro MŠ a ZŠ I naleznete zde (aktualizováno 16. 2. 2018): Aktualizovaný výklad jednotlivých šablo Webová prezentace Základní a mateřské školy Tupolevova sídlící v Praze - Letňanech. Základní a mateřská škola Tupolevova Tato webová stránka používá cookies pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a další účely 9. 2016, bude v ní mít nějaká DVPP, která začne absolvovat + asistenta pedagoga, kterého chce až pro školní rok 2017/2018, je to možné? Ano, je to možné. Personální šablony je možné realizovat až v druhé polovině projektu

Semináře k animaci škol 2016 (šablony) NS MA

2016 - 31.7.2018. Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP) Školení_Šablony_20.10.2016 [PDF, 315 kB] (3.10.2016) Na čtvrtek 20.10.2016 jsme pro Vás připravili PC-školení k ŠABLONÁM - téma Jak si vytvořit projektovou žádost v on-line systému IS KP14+

Co použít pro online výuku? DVP

 1. Adresa školy. 28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Rodinná 39, 312 00 Plzeň GPS: 49.7449322N, 13.4109242E. tel: (+420) 378 028 888 fax: 378028860 e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz ID datové schránky: fk9mwc
 2. Šablony 2016 Od ledna 2017 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu Šablony 2016 z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Aktivita Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem , je určena k podpoře žáků, kteří potřebují doučit a procvičit učivo, zejména z hlavních.
 3. Šablony pro MŠ 2016. Programové období: 2014-2020: Region: Moravskoslezský kraj: Evroý fond: ESF: Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání : usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků..
 4. Zapojení školy do projektů; Šablony pro MŠ a ZŠ I; Šablony pro MŠ, ZŠ II; Školní a třídní akce; Projekt Předškoláci Školní rok 2016/2017; Školní rok 2015/2016; Okolí naší školy - Projekt 2. A. Okolí naší školy. Aktuality; O škole; Vzdělávání.
 5. Projekty školy Přehled projektů Šablony pro SŠ Galerie Videa FOTO Tesaři z Francie Závěrečné zkoušky 2017 Metrostav Opatovice nad Labem Praha Ejpovice Závěrečné zkoušky 2016 Slavnostní předání vysvědčení 3.A - truhláři, tesaři 3. B - podkováři, umělečtí kováři 3. C - opraváři zemědělských strojů.
 6. Partneři - jsme partnery pro školství společností Microsoft, HP, Dell, Lenovo, Samsung, Acer, Fujitsu a další. Díky tomu máme k dispozici nejnovější technologie a umíme od partnerů tyto technologie zajistit za dostupných podmínekpro školy. Projekt Šablony pro školy Realizace projektů je možná od září 2016

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ Archivy DVP

Dokumenty - 13. 12. 2016 - Prezentace ze semináře - realizace projektů zjednodušeného vykazování OP VVV tzv. šablony pro školy Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

MŠMT ČR zveřejnilo dne 30. listopadu 2016 AVÍZO VÝZVY č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Každá střední škola a VOŠ může z projektu získat 200 000 Kč + (2 000 Kč × počet žáků/studentů v denním studiu a 500 Kč x ostatní formy studia) ŠABLONY 2016 - část druhá Publikováno 14.11.2017 | Autor: rkaleta Také letos pokračujeme v 2. části projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ, MŠ - ŠABLONY 2016, který jsme započali v lednu loňského školního roku Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice, IČ: 47255862 Stránka | 8 Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy j Od roku 2016 konzultujeme či zpracováváme pro celou řadu subjektů žádosti v rámci jak výzev pro MŠ a ZŠ č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ a také č. 02_16_035 A 02_16_042 Šablony pro SŠ A VOŠ I. Dne 9.9.2016 jsme získali autorizaci od Ministerstva práce a sociálních věcí pro ověřování a uznávání. Úvod > Ze života školy > Šablony pro MŠ a ZŠ. Šablony pro MŠ a ZŠ 2016 do 31. 8. 2018. V rámci projektu bude působit na škole speciální pedagog, budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem a učitelé získají nové poznatky v oblasti společného vzdělávání

2016 - 30.9. 2018 Mateřská škola Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP) Šablony III pro mateřské a základní školy - Výzva č. 02_20_080 Řídicí orgán OP VVV vyhlásil výzvu Šablony III. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování Prohlídka školy; Obory s maturitou. Pro Libercký kraj žáci šijí roušky. březen 23 2020 2020 - Úřad práce Liberec třídy H1., KČ1A., KČ1B. únor 26 2020 2020 H2A projektový den. Den zdravých vlasů. únor 6 2020 archiv. Šablony SŠGS Provoz školy od 23. a 30. 11. 2020. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka

Výzva Šablony pro školy Jan Kučeří

Tradice školy; Prezentace školy; Školní soutěže; Další akce a aktivity; Prosinec 2016; Listopad 2016; Říjen 2016; Září 2016; Srpen 2016; Červenec 2016; Červen 2016; Květen 2016; Duben 2016; Březen 2016; Únor 2016; Leden 2016; OP VVV Šablony II; Šablony pro MŠ a ZŠ. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ: Individualizace vzdělávání v MŠ: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ: šablony pro Z Ve školním roce 2017/2018 jsme se ve spolupráci s rodiči zúčastnili soutěže Domestos pro školy. Soutěž proběhla v období od 1. října do 31. prosince 2017. Naše mateřská škola se umístila na 5. místě Naše škola je úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ II. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností, setkávání s rodiči a mentoring

Pedagogicke.info: Ivana Baloušková: Šablony pro MŠ aneb ..

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provozoria MČ Praha 10; Praha 10 jede dál! Změna rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10; Výzva Covid - Starostrašnická Kultura; Aktuality z kultury; Karel Čapek 130; Prohlídky Čapkovy vil Zapojení školy do projektů. Erasmus+ projektové období 2019 - 2020; Šablony pro ZŠ a MŠ Pavlice II; Erasmus+ projektové období 2017 - 2019; Šablony pro ZŠ a MŠ Pavlice; Erasmus+ projektové období 2014 - 2016; Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Pavlice; ICT jako nástroj inovace výuky; Projekt s Evou a Edou zdravě a. Zapojení školy do projektů; Šablony pro MŠ a ZŠ I; Školní rok 2016/2017; Školní rok 2015/2016; Fotogalerie » Školní rok 2020/2021. První den ve škole - I. třídy . 12 Fotky Učíme se venku . 8 Fotky Deváťáci zvelebují okolí školy . 3 Fotky. Powerpoint 2016 nejen pro školy 188 Kč Počítačové sítě - Praktická příručka správce sítě (e-kniha) 200 Kč Příručka pro začínající podnikatele 249 K Tato aktualizace obsahuje novou schůzku pozvánky šablony pro Microsoft Skype pro obchodní 2016. Tím je zajištěno, že jste se mohou telefonicky připojit schůzky rychleji pomocí veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) na iOS a Android mobilní zařízení

Připravovaná výzva MŠMT - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony I. pro SŠ a VOŠ v období 9/2017 - 8/2019. Realizace projektu je zaměřena především na vzdělávaní pedagogů, personální podporu (asistent pedagoga, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů) a. Pro konzultace k Šablonám kontaktujte Radmilu Veselou - radmves@gmail.com. Zde si můžete stáhnou hlavní dokumenty a nástroje: Základní dokumenty: Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ. Přehled šablon. Seznamy MŠ a ZŠ k 30.9.2016. Kalkulačka indikátorů. Výklad smlouva ředitel . Další informace k projektu Dotace pro MŠ a ZŠ přes ŠABLONY Představení dotační Výzvy OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování (tj. šablony pro mateřské a základní školy). o Harmonogram, šablony, způsob podání žádosti, realizace, vykazování. 2016!! O místě konání budete informování mailem po ukončení. Šablony pro SŠ a VOŠ II Od 1. září 2019 je Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace zapojeno do projektu MŠMT ČR Šablony pro SŠ a VOŠ II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Šablony SŠ Společnost pro kvalitu školy

OP VVV - šablony pro střední a vyšší odborné školy Dotace pro školy: Dne 20. 12. 2016 byla vyhlášena výzva OP VVV, jejímž cílem je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a. Název projektu CZ: Šablony pro MŠ I. Pokud to prostory umožňují, setkávání rodičů se zpravidla uskuteční přímo v prostorách dané mateřské školy. V případě této šablony se rozumí 1 h = 60 minut. Projekt je realizován od 1. 11. 2016 do 31. 10 Obor Učitelství estetické výchovy pro střední školy je koncipován jako navazující magisterské, jednooborové i dvouoborové, prezenční i kombinované studium. Obor j V minulém týdnu byly vyhlášeny výzvy, ve kterých mohou žádat mateřské a základní školy z celé ČR. Pro Vaši školu můžete získat 100 % dotaci na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 • Zimní bundy about you.
 • Celibát v pravoslavné církvi.
 • Bigy cb bakaláři.
 • Žulové desky na hrob.
 • Vytvor si vlastni erb.
 • Kotel v ceně plynu.
 • Prodej ikon.
 • Kadidlový olej výroba.
 • Warteguv test.
 • Ktv tv3.
 • Kouzla triky a magie.
 • Vspp knihovna.
 • Vikingské tetování.
 • Facebook carousel dimensions.
 • Dvojrozmerne pole c.
 • Pms vs těhotenství.
 • Cytoplazmatická membrána prokaryot.
 • Náchodský deník veba.
 • Mapa usa státy a města.
 • Atomic blonde recenze.
 • Moon map.
 • Áčko brno.
 • Jak zafixovat buňku v excelu.
 • Konzument biologie.
 • Ideální rodič referát.
 • Athény průvodce.
 • Počet obětí křesťanství.
 • Heřmánek terčovitý.
 • Svatební fotky s prskavkami.
 • Úhlový nástavec k vrtačce.
 • Socker ikea.
 • Nokia pc suite mac.
 • Psč praha 9.
 • Srovnání kurzů bank.
 • Rám přívěsu.
 • Bodytec rezervace.
 • Porodopis trutnov.
 • Mýtus.
 • Cetris desky ostrava.
 • Radiace jednotky.
 • Změna vůně potu.